Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Ο απόστολος Παύλος στην ΣαμοθράκηΠαρελθόντες δε την Μυσίαν κατέβησαν εις Τρωάδα. Και όραμα δια της νυκτός ώφθη τω Παύλω· Ανήρ τις ην Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτώ και λέγων·Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν.Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθείν εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκληται ημας ο Κύριος ευαγγελίσααθαι αυτούς.
Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν, εκείθεν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις κολωνία. (Πραξ. 16,8-12)

Στην Σαμοθράκη κοντά στον αρχαιολογικό χώρο με τα ευρήματα από την παλαιοχριστιανική Εκκλησία ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος ο Β΄ ανήγειρε ένα Στασίδι προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου και εκεί γιορτάζεται με υπαίθρια Αγρυπνία η εορτή του για να υπενθυμίζει την διέλευσή του από τη νήσο Σαμοθράκη.Συμμετέχει ο Επίσκοπος με τον κλήρο του νησιού, τους τοπικούς άρχοντες και τον ευσεβή λαό.

Στον αύλειο χώρο του Επισκοπείου στην Σαμοθράκη υπάρχει Ναύδριο Βυζαντινού ρυθμού με νησιώτικα χρώματα αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου