Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Πνευματική καθοδήγηση του αποστόλου Παύλου στον απόστολο Τίτο

Πνευματική καθοδήγηση του αποστόλου Παύλου στον απόστολο Τίτο,
επίκαιρη για σύγχρονους ποιμαντικούς προσανατολισμούς,
με ιερατική συνείδηση και ήθος.
« Ταύτα λάλει και παρακάλει και έλεγχε μετά πάσης επιταγής. Μηδείς σου περιφρονείτω.
Υπομίμνησκε αυτούς αρχαίς και εξουσίαις υποτάσσεσθαι, πειθαρχείν, προς παν έργον αγαθόν ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημείν, αμάχους είναι, επιεικείς, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους.» (Προς Τίτον,3,1-3.)

Σε δημοτική απόδοση:
« Αυτά να λέγης και να διδάσκης, και να ελέγχης με κάθε αυθεντία. Κανείς να μην σε περιφρονή.
Να τους υπενθυμίζης να υποτάσσωνται στις αρχές και εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι πρόθυμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα, να μη φιλονικούν, να είναι ανεξίκακοι (πράοι), να επιδεικνύουν κάθε καλοσύνη προς όλους τους ανθρώπους ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου