Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Σύντομες προσευχές προ του ύπνου.Εν τη σκέπη των πτερύγων σου σκεπασθήσομαι και υπνώσω· ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ’ελπίδι κατώκησάς με.

Εις χείρας σου, Κύριε, παρατίθημι την ψυχήν και το σώμα μου. Αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον και ζωήν την αιώνιον χάρισαί μοι. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου