Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Απριλίου και Μαΐου

19 Κυριακή του Θωμά, 7-10.10 π.μ. Θεία Λειτουργία.
21 Τρίτη, 8 το βράδυ Θεία Λειτουργία.
23 Πέμπτη Αγ. Γεωργίου 7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.
25 Σάββατο, Ευαγ. Μάρκου,  7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.

26 Κυριακή των Μυροφόρων, 7-10.10 π.μ. Θεία Λειτουργία.
28 Τρίτη, 8 το βράδυ Θεία Λειτουργία.
30 Πέμπτη, 6.30 μ.μ. Εσπερινός και Αγιασμός πρωτομηνιάς.

2 Μαΐου Σάββατο, 7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.
3 Κυριακή του Παραλύτου, 7-10.10 π.μ. Θεία Λειτουργία.
5 Τρίτη της Μεσοπεντηκοστής, 8 το βράδυ Θεία Λειτουργία.
9 Σάββατο, προφ. Ησαΐου  7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.

10 Κυριακή, 7-10.10 π.μ. Θεία Λειτουργία.
11 Δευτέρα, Ισαπ. Κυρίλλου κ Μεθοδίου 7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.
12 Τρίτη, 9 το βράδυ  Θεία Λειτουργία.
16 Σάββατο, 7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.

17 Κυριακή, 7-10.10 π.μ. Θεία Λειτουργία.
19 Τρίτη, Απόδοση του Πάσχα, 8 το βράδυ Θεία Λειτουργία.
21 Πέμπτη, Αναλήψεως, Κων/νου κ Ελένης 7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.

24 Κυριακή, 7-10.10 π.μ. Θεία Λειτουργία.
26 Τρίτη, 8 το βράδυ Θεία Λειτουργία.
30 Ψυχοσάββατο, 7-9.15 π.μ. Θεία Λειτουργία.

31 Κυριακή της Πεντηκοστής, 6.30-10.40 π.μ. Θεία Λειτουργία κ Εσπερινός γονυκλισίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου